Beställa storsäck med material

Storsack

Storsäck

Till dig som inte har utrymme för en stor grus- eller jordhög på tomten erbjuder vi leverans av material i storsäck ca 1 kbm. Beställning av olika sorter i samma leverans är en stor fördel.
Säckarna levereras med kranbil som lastar av dem där du vill inom en radie av ungefär tio meter från bilen.

Prisexempel på leverans av storsäck prisgrupp 1 i Boråsområdet.


Första säcken kostar 1490 kr. Tillkommande säckar i samma leverans 1180 kr/st. Detta gäller material ur vårt sortiment. Priserna inkluderar transport, moms och naturgrusskatt.


Prisexempel på leverans av storsäck prisgrupp 2 i Boråsområdet.


Första säcken kostar 1830 kr. Tillkommande säckar i samma leverans 1520 kr/st. Detta gäller material ur vårt sortiment. Priserna inkluderar transport, moms och naturgrusskatt.

Prisgrupp 1:

 • Anläggningsjord
 • Torv
 • Barkmull
 • Täckbark
 • Sandlådesand
 • Dressand
 • Gjut/sättsand 0/8 mm
 • Mur/putssand
 • Stenmjöl 0/3 mm
 • Bergkross 0/16 mm
 • Makadam 8/11, 11/16 mm
 • Natursingel 10/18, 18/35 mm

Prisgrupp 2:

 • Makadam 2/6 mm
 • Planteringsjord
 • Dressjord
 • Natursten Dekor
 • Herrgårdsgrus
 • Trädgårdsflis