Beställa storsäck med material

Storsack

Storsäck

Till dig som inte har utrymme för en stor grus- eller jordhög på tomten erbjuder vi leverans av material i storsäck ca 1 kbm. Beställning av olika sorter i samma leverans är en stor fördel.
Säckarna levereras med kranbil som lastar av dem där du vill inom en radie av ungefär tio meter från bilen.

Från 1/4 2022 tillämpar vi DMT, Drivmedelstilägg, på våra storsäckspriser.

Prisexempel på leverans av storsäck prisgrupp 1 i Boråsområdet.


Första säcken kostar 1610 kr. Tillkommande säckar i samma leverans 1270 kr/st. Detta gäller material ur vårt sortiment. Priserna inkluderar transport, moms och naturgrusskatt. DMT tillkommer.


Prisexempel på leverans av storsäck prisgrupp 2 i Boråsområdet.


Första säcken kostar 1970 kr. Tillkommande säckar i samma leverans 1630 kr/st. Detta gäller material ur vårt sortiment. Priserna inkluderar transport, moms och naturgrusskatt. DMT tillkommer.

Prisgrupp 1:

 • Anläggningsjord
 • Torv
 • Barkmull
 • Täckbark
 • Sandlådesand
 • Dressand
 • Gjut/sättsand 0/8 mm
 • Mur/putssand
 • Stenmjöl 0/3 mm
 • Bergkross 0/16 mm
 • Makadam 8/11, 11/16 mm
 • Natursingel 10/18, 18/35 mm

Prisgrupp 2:

 • Makadam 2/6 mm
 • Planteringsjord
 • Dressjord
 • Natursten Dekor
 • Herrgårdsgrus
 • Trädgårdsflis